Tilgængelighed

Hvad er Slagelse Musikhus?
Slagelse Musikhus består af 2 huse; Musikhuset med den lille foyerscene og  den store koncertsal og Badeanstalten, som er det lille spillested i huset ved siden af. De 2 huse ligger lige ved siden af hinanden.

Ankomst og parkering:
Musikhusets hovedindgang vender ud mod p-pladsen i Træskogården.  Badeanstalten har hovedindgang ud mod Sdr. Stationsvej.
Der er to handicap P-pladser i Træskogården, umiddelbart udenfor Musikhuset og Badeanstalten – én udenfor Moviehouse Slagelse, samt én handicap-plads ind mod Musikhusets hovedindgang.
Der skal forceres 2x kantsten fra P-pladserne ved Moviehouse for at komme over vejen og hen til Musikhuset og Badeanstalten.
Se i øvrigt oversigt over kommunens handicap P-pladser – klik her.

Offentlig transport:
Musikhuset og Badeanstalten ligger knap 150 meter fra Slagelse Station og Busstation. Det er den nærmeste busholdeplads for alle busser – både bybusser og regionalbusser. Nærmeste busstoppested for bybus nr. 905 findes ved City 3/overfor Vestsjællands Centret på Jernbanegade.

Musikhuset – den store koncertsal.
Musikhuset er indrettet med niveaufri adgang fra P-pladsen.
I foyeren giver en række faste søjler og de opstillede caféborde en begrænset plads – men personalet hjælper gerne gæster forbi og på plads, hvis det ønskes. Musikhusets store sal har 5 særlige kørestolspladser på nr. A2, C2, E2, G2 og I2. Kontakt os, hvis der er behov for flere. Så ser vi om vi kan løse det. Der er handicaptoilet i forbindelse med de andre toiletter i foyeren.

Badeanstalten – det lille spillested:
For kørestolsbrugere eller gangbesværede er der adgang i terrænniveau via Kunstnerindgangen. Den findes i smøgen mellem de to huse.
Indenfor i Badeanstalten er indretningen niveaufri og med handicaptoilet.
Da der ikke er faste stolerækker er der ikke særlige kørestols- eller handicappladser, men stolene står tæt, så der er begrænset plads ved udsolgte siddende koncerter.
Inden ankomst af store grupper med mange kørestole vil vi være glade for en advisering på forhånd – så forsøger vi at løse det.

Øvrige forhold
Teleslynge:
Der er desværre ikke teleslynge i nogle af husene. Teleslynge kan ikke opsættes grundet transformerstationen i nabobygningen, som ødelægger signalet. Til gengæld er begge husene akustikreguleret på en måde, så taleforståelsen er i topklasse.

Lyd- og lysniveau:
Vores lydniveau følger Dansk Lives anbefalinger på max 103 dB(A) vægtet over 15 min. Der er opstillet måleapparat 10Easy, der viser niveauet således lydtekniker og hustekniker kan overholde kravet.

Hvis der anvendes stroboskop-lys under koncerten vil der være skiltet med dette i foyeren/gangen ind til koncertlokalet.

Bar og garderobe:
Personalet i baren er opmærksomme på gæster med særlige behov – at man ikke kan nå disken eller har brug for sugerør, specielle glas eller at få åbnet sin chipspose. Garderoben er lettilgængelig i lav højde. Hjælpemidler (stokke, rolatorer m.v.) opbevares gratis i garderoben.

Artister:
Vores artister og teknikere på stedet er – også via Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse fra Dansk Live – informeret om tilgængeligheden og om at inkludere alle i musikoplevelser i Slagelse Musikhus.


Altid:
Vores søde personale er instrueret i at servicere mennesker med forskellige fysiske, kognitive og kommunikative handicaps og er altid behjælpelige, hvis der er spørgsmål – også gerne pr. telefon eller mail inden koncerten.

Forbedringspotentiale:
Vi arbejder hele tiden på at forbedre informationen om tilgængelighed. Bl.a. arbejder vi på at få lavet billeder/video af de vigtigste steder: Indgangen, foyer/garderobe, toiletter og koncertsalene. Kontakt os gerne, hvis der er noget der mangler eller hvis noget er uklart.