Rekrutteringspolitik

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Fonden Slagelse Musikhus, er det vigtigt at gøre dig bekendt med virksomhedernes politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

Fonden Slagelse Musikhus’ behandling af personoplysninger

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Fonden Slagelse Musikhus behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag skal du følge den i opslaget anførte procedure for fremsendelse af ansøgning og du kan kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nær-mere oplysninger omkring den konkrete stilling og virksomhedens håndtering af personoplysninger.

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til direktør Anette Borg, anbor@slagelsemusikhus.dk.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databe-handleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Fonden Slagelse Mu-sikhus kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Indhentning af referencer

Da Fonden Slagelse Musikhus har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i virksomheden, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

Følsomme oplysninger

Fonden Slagelse Musikhus indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysnin-ger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du dog til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at ud-føre det job, du søger.

I visse tilfælde vil det være relevant at indhente straffeattest på en potentiel kommende medarbejder. I sådanne tilfælde vil du blive bedt om at medbringe en straffeattest til samtalen. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse:
https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

Fonden Slagelse Musikhus skal ikke bruge dit CPR nummer i forbindelse med modtagelse af en ansøg-ning, og beder dig om ikke at indeholde dette i de dokumenter du sender frem til os, ligeledes ikke i CV eller eksamensbeviser m.m.

Opbevaring af personoplysninger

Fonden Slagelse Musikhus opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Fonden Slagelse Musikhus overholder gældende krav til at opretholde tilstrækkelig it-sikkerhed.

Fonden Slagelse Musikhus kan desuden opbevare oplysninger om jobansøgere hos eksterne leveran-dører indenfor EU/EØS. Samarbejdet med eventuelle leverandørerne er omfattet af skriftlige databe-handleraftaler, som overholder de gældende regler. Fonden Slagelse Musikhus kontrollerer, at de an-vendte databehandlere har tilstrækkelig
it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger

Fonden Slagelse Musikhus opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Fonden Slagelse Mu-sikhus har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Fonden Slagelse Musikhus har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, og maksimalt i en periode på 6 måneder herefter. Hvis du ansættes i Fonden Slagelse Musikhus, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Rettigheder

I forbindelse med Fonden Slagelse Musikhus’ behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:
– Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Fonden Slagelse Musikhus behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
– Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
– Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
– Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
– Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.da-tatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).