Om os

Velkommen til Slagelse Musikhus & Badeanstalten – et spillested, kultursted – et mødested – i Slagelse Kommune

At være en levende del af et lokalområde, er vores vision. I Slagelse Musikhus & Badeanstalten skabes rammer for samhør i, med og omkring musikken. Vi er et mødested for fællesskaber om musikken, kunsten og festen.

Vi faciliterer med glæde den lokale musik i og omkring kommunen – og sætter gerne os selv som centrum for denne. Derfor er vores scener også legeplads for vores ‘egne’ musikere. Du kan finde os midt i byen – tæt på Slagelse Station, så du kommer let til os, og hjem igen.

Vi glæder os til at se dig på vores venues! 

Organisationen 

Spillestedet Slagelse Musikhus & Badeanstalten drives fra 01.01.18 af fonden Slagelse Musikhus. Fonden er stiftet af foreningen Slagelse Musikhus’ Venner, som består af en række erhverssponsorer. Forud for denne stiftelse – og siden 1995 – har Slagelse Musikhus været et kommunalt ejet og drevet spillested.

Slagelse Musikhus’ Venner

Slagelse Musikhus’ Venner er en forening, der har hjemsted i Slagelse Kommune. Foreningens formål er at støtte kulturlivet, i særdeleshed med fokus på musikken, i Slagelse Kommune.

Se Slagelse Musikhus’ Venner lige her. 

Bestyrelsen 

Louise Lecanda, formand, John Vestergaard Hesselholt, Martin Slot, Michael Thomsen, Mette Mandrup & Henrik Ib Jørgensen.

Vil du vide mere om Slagelse Musikhus’ vedtagede politikker om ‘God Fondsledelse’, så læs her.

Husenes historie: Fra elværk og badeanstalt til koncertsal og spillested
Det store, gamle og meget smukke elværk i Slagelse fik heldigvis lov at stå, også selvom det var udtjent som elværk og i virkeligheden ikke nødvendigvis skulle bruges til nye formål.

Det imponerende gamle hus fra 1909 lukkede som elværk i 1971 og har så i mellemtiden været anvendt til en slags opmagasinering og som fjernlager. Kun den nyere tilbygning med fjernvarmeinstallationer fungerer forsat som en reservefjernvarmeforsyning.Arkitekten bag huset i 1909 – efter Kund Larsen, en kendt Slagelse-arkitekt. Faktisk står Knud også bag Vestre Fængsel og de underjordiske toiletter i København. Knud Larsen kunne næppe oprindelig have forestillet sig, at hans store, højloftede turbinehal en dag skulle anvendes til helt andre formål, og alligevel synes han ubevist at have lagt op til det. Det smukt formede loft, der buer elegant, kaklerne på væggen, de flotte karme af marmor og de elegante paneler og vinduesudformninger synes nærmest skabt til det nye liv som Slagelses musikhus – med en koncertsal på ca. 300 kvm. I alt rummer musikhuset ikke færre end 2100 kvm.

Ombygningen til koncerthus er sket under ledelse af  arkitekt Per Jarmer. Huset er meget respektfuldt behandlet, og den gamle turbinehal er blevet en meget stemningsfuld koncertsal – med stor scene, tilføjet balkon og gode stolerækker. Bedre musikhus i provinsen skal man lede længe efter. Det blev indviet som musikhus af daværende kulturminister Jytte Hilden den 5. maj 1995 og har været flittigt i brug siden.

Nabohuset fra samme periode og  den gamle, gulmalede badeanstalt er efter en omfattende renovering indrettet som spillestedet ‘Badeanstalten’, der åbnede i november 2000. Badeanstalten har en lang historie som spillested og teatersal i slutningen af ’70erne og starten af ’80erne og der er rigtig meget sjov, rørende og forargende historie på MEDIA-arkiv siderne.

Begge husene er i dag ejet og drevet af Slagelse Kommune med en fuldtidsansat leder, en fuldtids administrativmedarbejder, en serviceleder, en kommunikationsmedarbejder samt en ejendomsservicetekniker.

Slagelse Musikhus i tal 2018 

Antal frivillige medarbejdere 80 personer [8 årsværk]
Antal fastansatte medarbejdere 5 personer [5 årsværk]
Antal timelønnede medarbejdere 2 [0,1 årsværk]
Omsætning (inkl. tilskud) 9,2 mio.
Offentlige tilskud 3,9  mio.
Antal betalende gæster 12738
Antal koncertdage 89
Samlet antal årlige arrangementer 89
Kapacitet Badeanstalten 250 stående / 100 siddende
Kapacitet Musikhuset 800 stående / 400 siddende
Kapacitet Cafeen 300 stående / 100 siddende
Kapacitet Slagelse Teater 612 siddende

Årsrapport 2018 her.